Bếp âu 2 họng Berjaya OB2-17

Bếp âu 2 họng Berjaya OB2-17 thiết kế đơn giản, gọn nhẹ. có thể đặt on top để sử dụng một cách nhanh chóng.