Sau khi thỏa thuận về việc mua hàng và giao hàng, chúng tôi sẽ giao hàng theo thỏa thuận đã được ký kết.

Quý khách cần phải cử nhân viên có chuyên môn nhận hàng và kiểm tra các thông số của sản phẩm. Vì sản phẩm là sản phẩm lớn, giá trị cao nên trong quá trình giao nhận hàng, sản phẩm cần giao không đúng với chủng loại hoặc sản phẩm bị lỗi hay hư hỏng thì việc đổi trả sản phẩm sẽ được thể hiện cụ thể trong hợp đồng, thời gian đổi hàng phụ thuộc vào từng chủng loại khác nhau mà có thể hiện rõ trong điều khoản giao hàng và đổi trả của hợp đồng.

Sau khi đã ký nhận hàng thì quý khách có trách nhiệm bảo quản và sử dụng thiết bị, chúng tôi không chịu trách nhiệm đổi trả sản phẩm sau khi đã đưa vào sử dụng mà chỉ có trách nhiệm bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành.

Quý khách cần liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.