Bếp âu 2 họng Berjaya OB2S

Bếp âu 2 họng Berjaya OB2S thiết kế đơn giản, gọn nhẹ. có thể đặt on top để sử dụng một cách nhanh chóng.