Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG5250FS-17

Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG5250FS-17 được sử dụng thông dụng trong khu bếp công nghiệp để nấu chiên xào các món ăn một cách nhanh chóng. Bếp được thiết kế chân để đặt cao như bếp âu bình thường.