Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG3500-17

Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG3500-17 được sử dụng thông dụng trong khu bếp công nghiệp để nấu chiên xào các món ăn một cách nhanh chóng. Bếp có thể đặt on top hoặc thiết kế chân để đặt cao như bếp âu bình thường.