Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG3000

Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG3000 được thiết kế nhỏ gọn, có thể đặt on top dễ dàng. Thiết bị được sử dụng rất thông dụng tại Việt Nam.