Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng điện Berjaya EG5250HRFS-17

Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng điện Berjaya EG52500HRFS-17 làm bằng inox nhiệt độ lên đến 300°C. Là bếp chiên nửa phẳng nửa nhám được dùng thông dụng ở Việt Nam.