Bếp âu kết hợp chiên phẳng Berjaya OB4GG1BFS-17

Bếp âu kết hợp chiên phẳng Berjaya OB4GG1BFS-17 cho khả năng nấu nướng kết hợp một cách tiện lợi, nhanh chóng.