Bếp âu kết hợp chiên phẳng Berjaya OB4GG1B-17

Bếp âu kết hợp chiên phẳng Berjaya OB4GG1B-17 cho khả năng nấu nướng kết hợp một cách tiện lợi, nhanh chóng.