Bếp âu 4 họng Berjaya OB4FS-17

Bếp âu 4 họng Berjaya OB4FS-17 là một bếp âu được sử dụng thông dụng nhất trong các nhà hàng, bếp công nghiệp hiện nay.