Bếp âu 2 họng Berjaya OB2FS-17

Bếp âu 2 họng Berjaya OB2FS-17 thiết kế đơn giản, gọn nhẹ. Có thiết kế cao, đặt đứng một mình để sử dụng một cách nhanh chóng.