Bếp âu 2 họng Berjaya OB2SFS

Bếp âu 2 họng Berjaya OB2SFS thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, có chân cao đặt đứng riêng để sử dụng một cách nhanh chóng.