Bếp âu 6 họng Berjaya OB6-17

Bếp âu 6 họng Berjaya OB6-17 là một bếp âu 6 họng được sử dụng thông dụng nhất trong các nhà hàng, bếp công nghiệp hiện nay.