Bàn Salad Sandwich 2 cánh 1m8 Berjaya BS2D/SSCF6/Z

Bàn Salad Sandwich 2 cánh 1m8 Berjaya BS2D/SSCF6/Z của thương hiệu Berjaya/Malaysia là thương hiệu thiết bị lạnh được dùng phổ biến tại thị trường Việt Nam.