Bàn Salad Sandwich 1 cánh 1m2 Berjaya BS1D/SSCF4/Z

Bàn Salad Sandwich 1 cánh 1m2 Berjaya BS1D/SSCF4/Z của thương hiệu Berjaya/Malaysia là thương hiệu thiết bị lạnh được dùng phổ biến tại thị trường Việt Nam.