Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG3000FS

Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya 3000FS được sử dụng thông dụng trong khu bếp công nghiệp để nấu chiên xào các món ăn một cách nhanh chóng. Bếp được thiết kế chân để đặt cao như bếp âu bình thường.