Bếp âu 4 họng kết hợp chiên phẳng có lò nướng Berjaya OB4GG1BWOL

Bếp âu 4 họng kết hợp chiên phẳng có lò nướng Berjaya OB4GG1BWOL. Một sự kết hợp tuyệt vời cho hiệu quả sử dụng cao với nhiều mục đích khác nhau.