Bàn nửa đông nửa mát 2 cánh 1m8 Berjaya BS2DCF6/Z

Bàn nửa đông nửa mát 2 cánh 1m8 Berjaya BS2DCF6/Z của thương hiệu Berjaya/Malaysia hiện là thương hiệu thiết bị lạnh phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam.